ปรับโครงสร้างหนี้ isuzu อีซูซุ ลูกหนี้ไฟแนนซ์ลิสซิ่ง

ปรับโครงสร้างหนี้ isuzu อีซูซุ ลูกหนี้ไฟแนนซ์ลิสซิ่ง

แบบคำขอปรับโครงสร้างหนี้ อีซูซุ isuzu (ลูกหนี้ไฟแนนซ์ Isuzu ลิสซิ่ง)

21 ม.ค. 2564 :

เป็นการขอขยายระยะเวลาการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ เพื่อให้จำนวนเงินค่าเช่าซื้อต่อเดือนลดลง ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ (เป็นวิธีปรับหนี้อีซูซุล่าสุด)

โดยต้องยอมรับการขยายระยะเวลา ดอกเบี้ย ตามอัตราที่บริษัทกำหนด ตลอดจนต้องยอมรับเงื่อนไข และนโยบายเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาผ่อนชำระทุกประการ และจะจัดให้ผู้ค้ำประกัน ตามสัญญาเช่าซื้อ รวมถึงคู่สมรส

*หากไม่ยินยอมจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

ลดการชำระหนี้อีซูซุลิสซิ่ง
ลดการชำระหนี้อีซูซุลิสซิ่ง

เอกสารประกอบในการขอปรับโครงสร้างหนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • เอกสารแบบคำร้องขอปรับโครงสร้างหนี้

วิธีการเขียนแบบคำร้องขอปรับโครงสร้างหนี้อีซูซุ

  • กรอกวันที่ในช่อง
  • เซ็นต์ชื่อเช่าชื้อให้เหมือนกับในสัญญาเช่าซื้อ / ในวงเล็บด้านล่างให้เขียนชื่อ – นามสกุลตัวบรรจง

ส่งเอกสารไปที่

  • คุณณัฐชลัยย์
  • ฝ่ายบริหารจัดการหนี้ ชั้น 4
  • อาคาร ศูนย์บริการ บ.ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
  • อาคารศูนย์บริการ 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

แบบคำขอปรับโครงสร้างหนี้อีซูซุ isuzu
แบบคำขอปรับโครงสร้างหนี้อีซูซุ isuzu